ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

دوشنبه 9 دی 1392 ساعت 15:01

قانون 7 شرط اعلال

قانون 7 شرط اعلال:


(واو) و (یاء) مضموم یا مکسور اگر در میان کلمه واقع شوند و عین الفعل یا لام الفعل آن کلمه باشند و حرف قبل از آنها یک حرف صحیح و متحرک (مضموم یا مکسور) باشد؛ پس از حذف حرکت قبل، حرکت حرف عله به قبل منتقل می‌شود، مانند:



فعل معتل

اعلال با قانون 7 شرط

توضیحات

نتیجه

قُوِلَ:

قِوْلَ

حرف عله ماقبل مکسور قلب به یاء می‌شود:

قِیلَ

یَدْعُوُونَ:

یَدْعُووْنَ

حرف عله در نتیجه التقای ساکنین حذف می‌شود:

یَدْعُونَ

رَضِیُوا:

رَضُیْوا

حرف عله در نتیجه التقای ساکنین حذف می‌شود:

رَضُوا

هادِیُونَ:

هادُیْونَ

حرف عله در نتیجه التقای ساکنین حذف می‌شود:

هادُونَ

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.